neděle 7. srpna 2011

Kurtvana na PohoděVernisáž v Krásňáku

Naše výjezdní divadlo bylo včera zahrát v Krásném Dvoře.

Počet diváků: 7

Počet přeřeků: 5

Zapomenutí textu: 3x

Ukázání Věřiných prsou: ne

Hra zkrácena ze 45 na 30 minut.


středa 3. srpna 2011

Krásná báseň z Manon Lescaut

Manon je můj osud.
Manon je můj osud.
Manon je všecko, co neznal jsem dosud.
Manon je první i poslední můj hřích,
nepoznat Manon, nemiloval bych.
Manon je motýl. Manon je včela.
Manon je růže, vhozená do kostela.
Manon je všecko, co neztratí svůj pel.
Manon je rozum, který mi uletěl!
Manon je dítě, Manon je plavovláska.
Manon je prví i poslední má láska.
Manon, ach Manon, Manon z Arrasu!
Manon je moje umřít pro krásu…

Manon podobná andělům,
Manon, pro niž zlořečím všem svým přátelům.
Manon. Milenko! Ach Manon! Dítě…
Manon, ach Manon, Manon! Miluji tě!

Je jen moje naprostá ignorace, že jsem ještě nečetl tuto neuvěřitelně krásnou báseň. Můj pocit z ní ale ještě umocnil naprosto úžasný přednes (z paměti) za který moc děkuju. ;-)